Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VPD - Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (HOSE)

Ngành: Tiện ích cộng đồng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
26.60 0 0 25.95 27.75 24.15 25.95-27.40 2,670 0.71 100 Mua Bán


Thị giá vốn 1,865.32 Số cổ phiếu đang lưu hành 106,589,629.00
Giá mở cửa 27.40 SLCP giao dịch tự do 37,306,370
Dao động giá 52 tuần 13.65-20.10 Room còn lại NĐTNN 25,153,467
KLGD trung bình (10 ngày) 54,820 P/E cơ bản 10.60
% Biến động giá 5 phiên 2.44 P/E pha loãng 10.60
% biến động giá 1 tháng 9.57 P/B 1.34
% biến động giá 3 tháng 29.90 EPS cơ bản (12 tháng) 1.65
% biến động giá 6 tháng 34.04 EPS pha loãng (12 tháng) 1.65
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 13.08
% biến động giá 1 năm 45.66 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 3.43
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 13.10
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 1/2022

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2021 Q2 2021
(Đã soát xét)
Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Tổng tài sản
2,135,054.79 2,099,895.10 2,137,722.06 2,069,353.86 2,010,351.19
Vốn chủ sở hữu
1,243,825.88 1,279,627.76 1,335,736.10 1,364,308.15 1,394,641.83
Doanh thu thuần
106,027.74 137,424.64 188,190.34 136,926.03 118,360.60
Lợi nhuận gộp
48,240.12 71,103.66 115,397.19 63,525.50 59,564.65
LN từ hoạt động SXKD
22,940.97 45,906.82 88,407.35 38,982.44 37,382.02
Lợi nhuận sau thuế
18,313.88 39,726.44 77,426.26 28,572.05 30,285.92
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
18,313.88 39,726.44 77,426.26 28,572.05 30,285.92
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
46.07 50.26 52.66 52.48 53.29
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
0.93 1.31 1.59 1.54 1.65
ROA (trailing 4 quý) %
4.56 6.45 7.94 7.76 8.46
ROE (trailing 4 quý) %
7.90 10.95 13.21 12.47 13.10

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
Tên giao dịch
Tên viết tắt Phát triển Điện lực Việt Nam
Trụ sở chính Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển, Xã Tân Triều,, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại
Fax
Số lượng nhân sự 128
Website www.vnpd.com.vn
Vốn điều lệ 1,065,896,290,000


 • 2002: Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được thành lập với vốn điều lệ là 13,7 tỷ đồng;
 • 2003: Công ty nhận chuyển nhượng Nhà máy thủy điện Nậm Má;
 • 2004: Công ty xây dựng Nhà máy thủy điện Bắc Bình;
 • 2007: Công ty khởi công dự án Nhà máy thủy điện Khe Bố tại tỉnh Nghệ An;
 • 2009: Thành lập trung tâm tư vấn thiết kế;
 • Ngày 12/07/2017: Tăng vốn điều lệ lên 1.024.930.980.000 đồng; 
 • Ngày 25/12/2017: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 22/01/2018: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 05/12/2018: Tăng vốn điều lệ lên 1.065.896.290.000 đồng;

 


 • Sản xuất, truyền tải và phân phối điện;
 • Đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành các nhà máy thủy điện;
 • Các hoạt động khác theo giấy phép kinh doanh.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ