Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HPG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HOSE)

Ngành: Tài nguyên cơ bản

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
17.25 -0.75 -4.17% 18.00 19.25 16.75 17.05-17.80 3,323,870 577.67 50 Mua BánNgày thông báo CP đăng ký GD Kiểu giao dịch Tình trạng GD CP trước GD CP sau GD Ngày bắt đầu GD Ngày kết thúc GD
17/05/2018 206,327 Bán Đã xong 206,327 0 02/05/2018 15/05/2018
18/01/2018 37,000 Mua Đã xong 169,327 206,327 25/12/2017 31/12/2017
06/10/2017 31,825 Mua Đã xong 137,502 169,327 21/09/2017 30/09/2017
09/06/2017 28,202 Mua Đã xong 109,300 137,502 28/04/2017 31/05/2017
24/08/2016 13,200 Mua Đã xong 96,100 109,300 08/08/2016 24/08/2016
10/05/2016 24,900 Mua Đã xong 71,200 96,100 10/05/2016 10/05/2016
10/05/2016 24,900 Mua Đã xong 71,200 96,100 10/05/2016 10/05/2016
19/01/2016 7,350 Mua Đã xong 63,850 71,200 19/01/2016 19/01/2016
19/01/2016 7,350 Mua Đã xong 63,850 71,200 19/01/2016 19/01/2016
10/11/2015 30,000 Mua Đã xong 33,850 63,850 10/11/2015 10/11/2015