Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DGC - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE)

Ngành: Hóa chất

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
91.80 1.90 2.11% 89.90 96.10 83.70 89.50-93.00 151,810 138.78 60 Mua BánNgày thông báo CP đăng ký GD Kiểu giao dịch Tình trạng GD CP trước GD CP sau GD Ngày bắt đầu GD Ngày kết thúc GD
25/08/2016 432 Mua Đã xong 441 873 25/08/2016 25/08/2016
31/03/2015 178 Mua Đã xong 263 441 31/03/2015 31/03/2015