Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HRC - Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HOSE)

Ngành: Hóa chất

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 63.10 67.50 58.70 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua BánNgày thông báo CP đăng ký GD Kiểu giao dịch Tình trạng GD CP trước GD CP sau GD Ngày bắt đầu GD Ngày kết thúc GD
23/11/2011 0 Bán Đã xong 6 0 11/11/2011 17/11/2011
14/01/2011 100,006 Bán Đã xong 100,006 6 15/12/2010 12/01/2011
27/08/2008 100,000 Mua Đã xong 25,506 100,006 18/06/2007 21/08/2007