Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ITD - Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (HOSE)

Ngành: Công nghệ thông tin

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
13.20 -0.10 -0.75% 13.30 14.20 12.40 12.90-13.25 10,410 1.35 100 Mua BánNgày thông báo CP đăng ký GD Kiểu giao dịch Tình trạng GD CP trước GD CP sau GD Ngày bắt đầu GD Ngày kết thúc GD
07/08/2018 21,400 Mua Đã xong 50,788 72,188 01/08/2018 07/08/2018
04/05/2018 4,000 Mua Đã xong 46,788 50,788 03/05/2018 03/06/2018
23/01/2018 31,020 Mua Đã xong 15,768 46,788 17/01/2018 18/01/2018
13/10/2017 83,100 Mua Đã xong 3,068 15,768 15/09/2017 30/09/2017
19/07/2017 1,500 Mua Đã xong 1,568 3,068 20/06/2017 15/07/2017
15/09/2011 1,568 Mua Đã xong 0 1,568 15/09/2011 15/09/2011