Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MWG - Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HOSE)

Ngành: Bán lẻ

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
62.60 -0.10 -0.16% 62.70 67.00 58.40 62.50-62.90 103,500 64.89 55 Mua BánNgày thông báo CP đăng ký GD Kiểu giao dịch Tình trạng GD CP trước GD CP sau GD Ngày bắt đầu GD Ngày kết thúc GD
05/05/2022 232,000 Bán Đã xong 232,000 0 05/05/2022 05/05/2022
28/04/2022 169,650 Mua Đăng ký 232,000 0 04/05/2022 31/05/2022
26/11/2021 72,267 Mua Đã xong 159,733 232,000 01/11/2021 26/11/2021
30/07/2021 39,035 Mua Đã xong 120,698 159,733 08/07/2021 30/07/2021
29/06/2021 120,698 Mua Đã xong 0 120,698 17/05/2021 18/06/2021
13/01/2021 604,093 Bán Đã xong 604,093 0 11/01/2021 11/01/2021
16/10/2020 73,863 Mua Đã xong 530,230 604,093 08/10/2020 16/10/2020
24/08/2020 137,669 Mua Đã xong 392,561 530,230 03/08/2020 24/08/2020
20/03/2020 392,561 Mua Đã xong 0 392,561 09/03/2020 20/03/2020
07/01/2020 856,236 Bán Đã xong 856,236 0 06/01/2020 06/01/2020