Mã Chứng Khoán   Tin tức  

STB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (HOSE)

Ngành: Ngân hàng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
25.55 -0.10 -0.39% 25.65 27.40 23.90 25.35-25.80 949,090 242.62 70 Mua Bán



Ngày thông báo CP đăng ký GD Kiểu giao dịch Tình trạng GD CP trước GD CP sau GD Ngày bắt đầu GD Ngày kết thúc GD
02/08/2021 81,562,287 Bán Đã xong 81,562,287 0 01/07/2021 27/07/2021
01/12/2015 81,562,287 Mua Đã xong 0 81,562,287 01/12/2015 01/12/2015
16/10/2015 100,000,000 Bán Đã xong 100,000,000 0 16/10/2015 16/10/2015
04/01/2012 100,000,000 Mua Đã xong 0 100,000,000 16/11/2011 03/01/2012
10/07/2009 18,265,270 Bán Đã xong 18,265,270 0 01/07/2009 07/07/2009
07/01/2009 25,000,000 Mua Đã xong 16,927,030 35,192,300 18/11/2008 31/12/2008