Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VIP - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (HOSE)

Ngành: Hàng & Dịch vụ công nghiệp

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
8.86 -0.16 -1.77% 9.02 9.65 8.39 8.78-9.01 52,620 4.68 100 Mua BánNgày thông báo CP đăng ký GD Kiểu giao dịch Tình trạng GD CP trước GD CP sau GD Ngày bắt đầu GD Ngày kết thúc GD
01/03/2021 3,000,000 Bán Đã xong 3,000,000 0 28/01/2021 26/02/2021
08/01/2018 3,000,000 Mua Đã xong 0 3,000,000 08/12/2017 28/12/2017
13/12/2013 484,390 Bán Đã xong 484,390 0 26/11/2013 12/12/2013
31/08/2011 500,000 Mua Đã xong 0 484,390 26/05/2011 26/08/2011
04/01/2010 1,139,540 Bán Đã xong 1,139,540 0 26/10/2009 29/12/2009
27/03/2009 1,000,000 Mua Đã xong 909,540 1,139,540 22/12/2008 20/03/2009
16/06/2008 1,000,000 Mua Đã xong 0 909,540 12/03/2008 10/06/2008