Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VNB - Công ty Cổ phần Sách Việt Nam (UPCOM)

Ngành: Truyền thông

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
10.40 0.10 0.97% 10.30 11.80 8.80 10.30-10.50 54,100 0.56 100 Mua BánNgày thông báo CP đăng ký GD Kiểu giao dịch Tình trạng GD CP trước GD CP sau GD Ngày bắt đầu GD Ngày kết thúc GD
02/10/2019 4,000 Mua Đã xong 11,000 15,000 19/09/2019 27/09/2019
23/08/2018 11,000 Mua Đã xong 0 11,000 25/07/2018 15/08/2018