Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HPG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HOSE)

Ngành: Tài nguyên cơ bản

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
17.25 -0.75 -4.17% 18.00 19.25 16.75 17.05-17.80 3,323,870 577.67 50 Mua BánNgày Giá % Thay đổi Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua KLTB 1 lệnh mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán KLTB 1 lệnh bán Chênh lệch
KL Mua - Bán
07/10/2022 17.25 -4.17% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
06/10/2022 18.00 -6.25% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
05/10/2022 19.20 1.86% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
04/10/2022 18.85 -4.56% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
03/10/2022 19.75 -6.84% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
30/09/2022 21.20 -2.08% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
29/09/2022 21.65 -0.69% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
28/09/2022 21.80 -2.68% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
27/09/2022 22.40 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
26/09/2022 22.40 -1.32% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
23/09/2022 22.70 -1.3% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
22/09/2022 23.00 0.44% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
21/09/2022 22.90 -0.43% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
20/09/2022 23.00 1.55% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
19/09/2022 22.65 -1.52% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
16/09/2022 23.00 -2.54% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
15/09/2022 23.60 -0.42% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
14/09/2022 23.70 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
13/09/2022 23.70 -0.42% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
09/09/2022 23.80 3.03% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
08/09/2022 23.10 0.43% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
07/09/2022 23.05 -2.12% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
06/09/2022 23.55 -1.46% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
05/09/2022 23.90 3.91% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
31/08/2022 23.00 -0.22% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
30/08/2022 23.05 0.22% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
29/08/2022 23.00 -2.13% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
26/08/2022 23.50 -1.47% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
25/08/2022 23.85 1.49% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
24/08/2022 23.50 -0.63% 0 0 NaN 0 0 NaN 0