Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ASM - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (HOSE)

Ngành: Thực phẩm & Đồ uống

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
11.85 -2.35 -16.55% 14.20 13.55 11.85 11.85-12.60 540,540 64.52 90 Mua BánNgày Giá % Thay đổi Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua KLTB 1 lệnh mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán KLTB 1 lệnh bán Chênh lệch
KL Mua - Bán
07/10/2022 11.85 -16.55% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
06/10/2022 14.20 -4.38% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
05/10/2022 14.85 3.85% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
04/10/2022 14.30 -2.05% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
03/10/2022 14.60 -1.35% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
30/09/2022 14.65 2.45% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
29/09/2022 14.30 -5.3% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
28/09/2022 15.10 -0.33% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
27/09/2022 15.15 -2.57% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
26/09/2022 15.55 -6.89% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
23/09/2022 16.70 -3.19% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
22/09/2022 17.25 3.92% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
21/09/2022 16.60 -4.05% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
20/09/2022 17.30 1.76% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
19/09/2022 17.00 0.59% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
16/09/2022 16.90 -2.31% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
15/09/2022 17.30 -1.7% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
14/09/2022 17.60 1.15% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
13/09/2022 17.40 6.1% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
09/09/2022 15.95 5.28% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
08/09/2022 15.15 -2.26% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
07/09/2022 15.65 -3.1% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
06/09/2022 16.15 1.57% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
05/09/2022 15.90 1.27% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
31/08/2022 15.70 3.63% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
30/08/2022 15.15 -0.98% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
29/08/2022 15.30 -2.24% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
26/08/2022 15.70 -0.95% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
25/08/2022 15.85 0.96% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
24/08/2022 15.70 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0