Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BFC - Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (HOSE)

Ngành: Hóa chất

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
20.70 0.50 2.48% 20.20 21.60 18.80 20.40-20.80 9,240 1.91 100 Mua BánNgày Giá % Thay đổi Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua KLTB 1 lệnh mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán KLTB 1 lệnh bán Chênh lệch
KL Mua - Bán
05/10/2022 20.70 2.48% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
04/10/2022 20.20 -6.05% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
03/10/2022 21.50 -6.93% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
30/09/2022 22.90 0.66% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
29/09/2022 22.75 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
28/09/2022 22.75 0.22% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
27/09/2022 22.70 -0.22% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
26/09/2022 22.75 -4.41% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
23/09/2022 23.80 -0.83% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
22/09/2022 24.00 1.69% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
21/09/2022 23.60 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
20/09/2022 23.60 2.83% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
19/09/2022 22.95 -6.9% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
16/09/2022 24.65 -3.9% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
15/09/2022 25.65 3.64% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
14/09/2022 24.75 -0.8% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
13/09/2022 24.95 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
09/09/2022 24.80 0.81% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
08/09/2022 24.60 0.61% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
07/09/2022 24.60 -3.53% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
06/09/2022 25.50 -4.32% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
05/09/2022 26.65 1.91% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
31/08/2022 26.15 -1.88% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
30/08/2022 26.65 -1.3% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
29/08/2022 27.00 4.45% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
26/08/2022 25.85 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
25/08/2022 25.85 6.82% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
24/08/2022 24.20 2.76% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
23/08/2022 23.55 1.51% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
22/08/2022 23.20 -2.11% 0 0 NaN 0 0 NaN 0