Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DGC - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE)

Ngành: Hóa chất

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
91.60 0.60 0.66% 91.00 97.30 84.70 89.50-92.60 183,380 167.16 60 Mua BánNgày Giá % Thay đổi Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua KLTB 1 lệnh mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán KLTB 1 lệnh bán Chênh lệch
KL Mua - Bán
12/08/2022 91.60 0.66% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
11/08/2022 90.50 -3.21% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
10/08/2022 93.50 -1.79% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
09/08/2022 95.20 4.04% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
08/08/2022 91.50 1.78% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
05/08/2022 89.90 -0.99% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
04/08/2022 90.80 2.02% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
03/08/2022 89.00 0.34% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
02/08/2022 88.70 -2.53% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
01/08/2022 91.00 1.9% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
29/07/2022 89.30 -6.98% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
28/07/2022 96.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
27/07/2022 96.00 0.31% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
26/07/2022 95.70 -0.83% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
25/07/2022 96.50 -1.73% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
22/07/2022 98.20 -2.29% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
21/07/2022 100.50 0.5% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
20/07/2022 100.00 2.56% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
19/07/2022 97.50 4.84% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
18/07/2022 93.00 -2.92% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
15/07/2022 95.80 -1.24% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
14/07/2022 97.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
13/07/2022 97.00 -3% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
12/07/2022 100.00 5.15% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
11/07/2022 95.10 -2.96% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
08/07/2022 98.00 -0.41% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
07/07/2022 98.40 6.96% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
06/07/2022 92.00 -6.98% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
05/07/2022 98.90 -6.87% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
04/07/2022 106.20 -5.18% 0 0 NaN 0 0 NaN 0