Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ILB - Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình (HOSE)

Ngành: Hàng & Dịch vụ công nghiệp

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 32.00 34.20 29.80 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua BánNgày Giá % Thay đổi Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua KLTB 1 lệnh mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán KLTB 1 lệnh bán Chênh lệch
KL Mua - Bán
07/10/2022 32.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
06/10/2022 32.00 -5.47% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
05/10/2022 33.85 4.15% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
04/10/2022 32.50 -5.11% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
03/10/2022 34.25 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
30/09/2022 33.00 -3.93% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
29/09/2022 34.35 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
28/09/2022 34.35 -0.29% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
27/09/2022 34.45 3.77% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
26/09/2022 33.20 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
23/09/2022 33.20 -3.63% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
22/09/2022 34.45 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
21/09/2022 34.45 -0.29% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
20/09/2022 34.55 -0.43% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
19/09/2022 34.70 -0.72% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
16/09/2022 34.95 0.87% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
15/09/2022 34.65 -0.29% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
14/09/2022 34.75 -0.43% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
13/09/2022 34.90 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
09/09/2022 34.90 -0.29% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
08/09/2022 35.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
07/09/2022 35.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
06/09/2022 35.00 1.45% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
05/09/2022 34.50 -1.43% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
31/08/2022 35.00 2.04% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
30/08/2022 34.30 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
29/08/2022 34.30 -2% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
26/08/2022 35.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
25/08/2022 35.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
24/08/2022 35.00 0.57% 0 0 NaN 0 0 NaN 0