Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MWG - Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HOSE)

Ngành: Bán lẻ

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
66.00 1.00 1.54% 65.00 69.50 60.50 65.00-67.00 391,070 258.97 55 Mua BánNgày Giá % Thay đổi Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua KLTB 1 lệnh mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán KLTB 1 lệnh bán Chênh lệch
KL Mua - Bán
16/08/2022 66.00 1.54% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
15/08/2022 65.00 3.17% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
12/08/2022 63.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
11/08/2022 62.60 -1.57% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
10/08/2022 63.60 0.47% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
09/08/2022 63.30 0.64% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
08/08/2022 62.90 0.32% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
05/08/2022 62.70 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
04/08/2022 62.70 1.46% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
03/08/2022 61.80 -0.32% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
02/08/2022 62.00 1.14% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
01/08/2022 61.30 0.49% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
29/07/2022 61.00 -1.61% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
28/07/2022 62.00 -0.16% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
27/07/2022 62.10 -1.43% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
26/07/2022 63.00 -0.47% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
25/07/2022 63.30 -1.86% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
22/07/2022 64.50 0.62% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
21/07/2022 64.10 4.74% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
20/07/2022 61.20 2% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
19/07/2022 60.00 -1.64% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
18/07/2022 61.00 -0.81% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
15/07/2022 61.50 -1.76% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
14/07/2022 62.60 -1.57% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
13/07/2022 63.60 -1.24% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
12/07/2022 64.40 -0.16% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
11/07/2022 64.50 -0.77% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
08/07/2022 65.00 1.56% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
07/07/2022 64.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
06/07/2022 64.00 -2.29% 0 0 NaN 0 0 NaN 0