Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NHH - Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (HOSE)

Ngành: Hóa chất

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
12.15 0.15 1.25% 12.00 12.80 11.20 11.90-12.50 19,550 2.38 100 Mua BánNgày Giá % Thay đổi Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua KLTB 1 lệnh mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán KLTB 1 lệnh bán Chênh lệch
KL Mua - Bán
05/10/2022 12.15 1.25% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
04/10/2022 12.00 -3.23% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
03/10/2022 12.40 -3.88% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
30/09/2022 12.80 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
29/09/2022 12.80 -1.54% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
28/09/2022 13.00 -3.35% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
27/09/2022 13.45 1.51% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
26/09/2022 13.25 -3.99% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
23/09/2022 13.80 -1.43% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
22/09/2022 14.00 0.36% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
21/09/2022 13.95 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
20/09/2022 13.95 1.09% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
19/09/2022 13.80 -2.82% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
16/09/2022 14.20 -0.35% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
15/09/2022 14.25 -0.35% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
14/09/2022 14.30 -0.69% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
13/09/2022 14.40 0.35% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
09/09/2022 14.60 0.69% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
08/09/2022 14.50 1.4% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
07/09/2022 14.40 -1.37% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
06/09/2022 14.60 0.34% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
05/09/2022 14.55 -0.68% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
31/08/2022 14.65 1.03% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
30/08/2022 14.50 -0.34% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
29/08/2022 14.55 -4.28% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
26/08/2022 15.20 -1.62% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
25/08/2022 15.45 -0.32% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
24/08/2022 15.50 1.31% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
23/08/2022 15.30 -1.29% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
22/08/2022 15.50 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0