Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PDN - Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (HOSE)

Ngành: Hàng & Dịch vụ công nghiệp

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
114.10 -4.50 -3.79% 118.60 126.90 110.30 114.10-124.00 110 0.14 100 Mua BánNgày Giá % Thay đổi Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua KLTB 1 lệnh mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán KLTB 1 lệnh bán Chênh lệch
KL Mua - Bán
16/08/2022 114.10 -3.79% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
15/08/2022 118.60 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
12/08/2022 118.60 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
11/08/2022 118.60 6.94% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
10/08/2022 110.90 6.94% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
09/08/2022 103.70 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
08/08/2022 103.70 -6.74% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
05/08/2022 111.20 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
04/08/2022 111.20 6.92% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
03/08/2022 104.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
02/08/2022 104.00 0.48% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
01/08/2022 103.50 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
29/07/2022 103.50 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
28/07/2022 103.50 -6.92% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
27/07/2022 111.20 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
26/07/2022 111.20 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
25/07/2022 111.20 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
22/07/2022 111.20 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
21/07/2022 111.20 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
20/07/2022 111.20 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
19/07/2022 111.20 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
18/07/2022 111.20 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
15/07/2022 111.20 6.92% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
14/07/2022 104.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
13/07/2022 104.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
12/07/2022 104.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
11/07/2022 104.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
08/07/2022 104.00 2.36% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
07/07/2022 101.60 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
06/07/2022 101.60 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0