Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PNJ - Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE)

Ngành: Hàng cá nhân & Gia dụng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
117.40 2.50 2.18% 114.90 122.90 106.90 114.90-117.90 91,980 107.35 55 Mua BánNgày Giá % Thay đổi Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua KLTB 1 lệnh mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán KLTB 1 lệnh bán Chênh lệch
KL Mua - Bán
08/08/2022 117.40 2.18% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
05/08/2022 114.90 -0.95% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
04/08/2022 116.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
03/08/2022 116.00 -0.43% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
02/08/2022 116.50 -0.43% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
01/08/2022 117.00 2.63% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
29/07/2022 114.00 0.88% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
28/07/2022 113.00 0.71% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
27/07/2022 112.20 0.18% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
26/07/2022 112.00 -1.06% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
25/07/2022 113.20 -1.14% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
22/07/2022 114.50 0.44% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
21/07/2022 114.00 0.35% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
20/07/2022 113.60 2.81% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
19/07/2022 110.50 -2.64% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
18/07/2022 113.50 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
15/07/2022 113.50 -1.73% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
14/07/2022 115.50 0.43% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
13/07/2022 115.00 -1.54% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
12/07/2022 116.80 1.13% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
11/07/2022 115.50 -0.43% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
08/07/2022 116.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
07/07/2022 116.00 3.57% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
06/07/2022 112.00 -5.56% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
05/07/2022 118.60 -4.2% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
04/07/2022 123.80 -3.43% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
01/07/2022 128.20 -0.23% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
30/06/2022 128.50 -0.77% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
29/06/2022 129.50 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
28/06/2022 129.50 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0