Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SAB - Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn (HOSE)

Ngành: Thực phẩm & Đồ uống

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
180.50 -2.10 -1.15% 182.60 195.30 169.90 179.00-183.40 6,370 11.52 60 Mua BánNgày Giá % Thay đổi Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua KLTB 1 lệnh mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán KLTB 1 lệnh bán Chênh lệch
KL Mua - Bán
08/08/2022 180.50 -1.15% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
05/08/2022 182.60 -1.3% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
04/08/2022 185.00 -2.58% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
03/08/2022 189.90 1.12% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
02/08/2022 187.80 2.62% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
01/08/2022 183.00 1.67% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
29/07/2022 180.00 4.05% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
28/07/2022 173.00 3.16% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
27/07/2022 167.70 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
26/07/2022 167.70 1.64% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
25/07/2022 165.00 -0.6% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
22/07/2022 166.00 0.61% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
21/07/2022 165.00 3.25% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
20/07/2022 159.80 1.91% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
19/07/2022 156.80 1.69% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
18/07/2022 154.20 0.13% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
15/07/2022 154.00 -0.58% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
14/07/2022 154.90 0.85% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
13/07/2022 153.60 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
12/07/2022 153.60 -0.97% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
11/07/2022 155.10 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
08/07/2022 155.10 -0.7% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
07/07/2022 156.20 2.36% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
06/07/2022 152.60 1.19% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
05/07/2022 150.80 -1.76% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
04/07/2022 153.50 -0.26% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
01/07/2022 153.90 -0.45% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
30/06/2022 154.60 0.39% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
29/06/2022 154.00 -1.97% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
28/06/2022 157.10 0.19% 0 0 NaN 0 0 NaN 0