Mã Chứng Khoán   Tin tức  

STB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (HOSE)

Ngành: Ngân hàng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
28.10 -1.25 -6.94% 27.60 30.05 26.15 27.25-28.10 1,285,120 354.93 70 Mua BánNgày Giá % Thay đổi Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua KLTB 1 lệnh mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán KLTB 1 lệnh bán Chênh lệch
KL Mua - Bán
07/10/2022 16.75 -6.94% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
06/10/2022 18.00 -6.49% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
05/10/2022 19.25 2.67% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
04/10/2022 18.75 -2.34% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
03/10/2022 19.20 -6.8% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
30/09/2022 20.70 5.08% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
29/09/2022 19.70 -2.96% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
28/09/2022 20.30 -0.98% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
27/09/2022 20.50 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
26/09/2022 20.50 -4.43% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
23/09/2022 21.45 -2.28% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
22/09/2022 21.95 0.92% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
21/09/2022 21.75 -1.81% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
20/09/2022 22.15 2.55% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
19/09/2022 21.60 -3.79% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
16/09/2022 22.45 -2.6% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
15/09/2022 23.05 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
14/09/2022 23.05 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
13/09/2022 23.05 -0.22% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
09/09/2022 23.75 -0.63% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
08/09/2022 23.90 -1.85% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
07/09/2022 24.45 -1.01% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
06/09/2022 24.70 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
05/09/2022 24.70 -0.4% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
31/08/2022 24.80 0.61% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
30/08/2022 24.65 -0.8% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
29/08/2022 24.85 -1% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
26/08/2022 25.10 -2.14% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
25/08/2022 25.65 0.98% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
24/08/2022 25.40 1.6% 0 0 NaN 0 0 NaN 0