Mã Chứng Khoán   Tin tức  

STB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (HOSE)

Ngành: Ngân hàng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
25.55 0.30 1.19% 25.25 27.00 23.50 25.15-25.65 296,240 75.31 70 Mua BánNgày Giá % Thay đổi Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua KLTB 1 lệnh mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán KLTB 1 lệnh bán Chênh lệch
KL Mua - Bán
08/08/2022 25.55 1.19% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
05/08/2022 25.25 0.2% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
04/08/2022 25.20 -0.98% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
03/08/2022 25.45 2% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
02/08/2022 24.95 -0.99% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
01/08/2022 25.20 2.02% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
29/07/2022 24.70 1.02% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
28/07/2022 24.45 6.07% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
27/07/2022 23.05 0.44% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
26/07/2022 22.95 0.44% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
25/07/2022 22.85 -0.65% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
22/07/2022 23.00 -0.43% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
21/07/2022 23.10 0.22% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
20/07/2022 23.05 0.44% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
19/07/2022 22.95 1.77% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
18/07/2022 22.55 -1.96% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
15/07/2022 23.00 -1.29% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
14/07/2022 23.30 1.08% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
13/07/2022 23.05 1.99% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
12/07/2022 22.60 2.49% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
11/07/2022 22.05 -2% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
08/07/2022 22.50 -0.44% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
07/07/2022 22.60 0.44% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
06/07/2022 22.50 -2.39% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
05/07/2022 23.05 3.13% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
04/07/2022 22.35 1.59% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
01/07/2022 22.00 2.33% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
30/06/2022 21.50 -4.87% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
29/06/2022 22.60 0.22% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
28/06/2022 22.55 4.88% 0 0 NaN 0 0 NaN 0