Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TCM - Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HOSE)

Ngành: Hàng cá nhân & Gia dụng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
47.50 2.30 5.09% 45.20 48.35 42.05 44.65-47.50 173,880 80.00 60 Mua BánNgày Giá % Thay đổi Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua KLTB 1 lệnh mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán KLTB 1 lệnh bán Chênh lệch
KL Mua - Bán
16/08/2022 47.50 5.09% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
15/08/2022 45.20 -0.44% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
12/08/2022 45.40 -1.2% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
11/08/2022 45.05 -2.7% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
10/08/2022 46.30 1.31% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
09/08/2022 45.70 2.12% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
08/08/2022 44.75 -0.56% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
05/08/2022 45.00 -0.22% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
04/08/2022 45.10 0.22% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
03/08/2022 45.00 0.45% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
02/08/2022 44.80 1.13% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
01/08/2022 44.30 1.26% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
29/07/2022 43.75 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
28/07/2022 43.75 1.04% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
27/07/2022 43.30 -0.69% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
26/07/2022 43.60 0.93% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
25/07/2022 43.20 -3.79% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
22/07/2022 44.90 -1.1% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
21/07/2022 45.40 4.13% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
20/07/2022 43.60 0.69% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
19/07/2022 43.30 -0.46% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
18/07/2022 43.50 0.46% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
15/07/2022 43.30 -2.7% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
14/07/2022 44.50 1.25% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
13/07/2022 43.95 0.92% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
12/07/2022 43.55 -1.02% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
11/07/2022 44.00 -0.68% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
08/07/2022 44.30 0.45% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
07/07/2022 44.10 0.23% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
06/07/2022 44.00 -2.11% 0 0 NaN 0 0 NaN 0