Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VCT - Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex (UPCOM)

Ngành: Hàng & Dịch vụ công nghiệp

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 3.90 4.40 3.40 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua BánNgày Giá % Thay đổi Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua KLTB 1 lệnh mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán KLTB 1 lệnh bán Chênh lệch
KL Mua - Bán
13/05/2021 3.90 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
12/05/2021 3.90 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
11/05/2021 3.90 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
10/05/2021 3.90 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
07/05/2021 3.90 0% 5 11,600 2,320 0 0 NaN 11,600
06/05/2021 3.90 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
05/05/2021 3.90 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
04/05/2021 3.90 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
29/04/2021 3.90 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
28/04/2021 3.90 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
27/04/2021 3.90 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
26/04/2021 3.90 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
23/04/2021 3.90 14.71% 8 6,400 800 1 100 100 6,300
22/04/2021 3.40 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
20/04/2021 3.40 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
19/04/2021 3.40 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
16/04/2021 3.40 0% 1 7,000 7,000 0 0 NaN 7,000
15/04/2021 3.40 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
14/04/2021 3.40 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
13/04/2021 3.40 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
12/04/2021 3.40 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
09/04/2021 3.40 0% 1 100 100 0 0 NaN 100
08/04/2021 3.40 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
07/04/2021 3.40 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
06/04/2021 3.40 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
05/04/2021 3.40 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
02/04/2021 3.40 0% 2 5,500 2,750 0 0 NaN 5,500
01/04/2021 3.40 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
31/03/2021 3.40 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
30/03/2021 3.40 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0