Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VIB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (HOSE)

Ngành: Ngân hàng

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
26.00 0.05 0.19% 25.95 27.75 24.15 25.80-26.30 88,640 23.14 70 Mua BánNgày Giá % Thay đổi Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua KLTB 1 lệnh mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán KLTB 1 lệnh bán Chênh lệch
KL Mua - Bán
08/08/2022 26.00 0.19% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
05/08/2022 25.95 -0.57% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
04/08/2022 26.10 -0.38% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
03/08/2022 26.20 -1.5% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
02/08/2022 26.60 -0.19% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
01/08/2022 26.65 0.19% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
29/07/2022 26.60 0.57% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
28/07/2022 26.45 3.12% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
27/07/2022 25.65 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
26/07/2022 25.65 -0.39% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
25/07/2022 25.75 -1.72% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
22/07/2022 26.20 4.38% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
21/07/2022 25.10 1.01% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
20/07/2022 24.85 2.26% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
19/07/2022 24.30 -1.22% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
18/07/2022 24.60 1.44% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
15/07/2022 24.25 -0.82% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
14/07/2022 24.45 0.62% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
13/07/2022 24.30 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
12/07/2022 24.30 1.67% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
11/07/2022 23.90 -4.59% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
08/07/2022 25.05 -0.2% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
07/07/2022 25.10 4.15% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
06/07/2022 24.10 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
05/07/2022 24.10 -0.82% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
04/07/2022 24.30 6.81% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
01/07/2022 22.75 5.81% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
30/06/2022 21.50 -4.02% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
29/06/2022 22.40 1.36% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
28/06/2022 22.10 6.76% 0 0 NaN 0 0 NaN 0