Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Tra cứu sự kiện

Tháng 12 2019
Mã CK:
Ngày bắt đầu:
Ngày kết thúc:
Loại sự kiện:
 

Danh sách sự kiện


Mã CK Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực thi Loại sự kiện
SJD 09/12/2019 10/12/2019 31/03/2020 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn trả cổ tức Đợt 2 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/12/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 10/12/2019
Thời gian thanh toán : 31/03/2020
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

HAD 06/12/2019 09/12/2019 31/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương trả cổ tức bằng tiền đợt 3 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/12/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 09/12/2019
Thời gian thanh toán : 31/12/2019
Tỷ lệ thực hiện : 54,5000% /mệnh giá (5450 đồng/cổ phiếu).

BTT 06/12/2019 09/12/2019 27/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành trả cổ tức Đợt 1 năm 2019 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/12/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 09/12/2019
Thời gian thanh toán : 27/12/2019
Tỷ lệ thực hiện : 8% /mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu).

BTV 09/12/2019 10/12/2019 27/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/12/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 10/12/2019
Thời gian thanh toán : 27/12/2019
Tỷ lệ thực hiện : 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).

HNI 06/12/2019 09/12/2019 25/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần May Hữu Nghị trả cổ tức Đợt 1 năm 2019 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/12/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 09/12/2019
Thời gian thanh toán : 25/12/2019
Tỷ lệ thực hiện : 20% /mệnh giá (2000 đồng/cổ phiếu).

NTC 06/12/2019 09/12/2019 25/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên trả cổ tức Đợt 1 năm 2019 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/12/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 09/12/2019
Thời gian thanh toán : 25/12/2019
Tỷ lệ thực hiện : 50% /mệnh giá (5000 đồng/cổ phiếu).

HMH 09/12/2019 10/12/2019 25/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Hải Minh trả cổ tức Đợt 1 năm 2019 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/12/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 10/12/2019
Thời gian thanh toán : 25/12/2019
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

DRC 09/12/2019 10/12/2019 25/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng trả cổ tức Đợt 1 năm 2019 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/12/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 10/12/2019
Thời gian thanh toán : 25/12/2019
Tỷ lệ thực hiện : 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).

SJD 09/12/2019 10/12/2019 20/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn trả cổ tức Đợt 1 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/12/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 10/12/2019
Thời gian thanh toán : 20/12/2019
Tỷ lệ thực hiện : 15% /mệnh giá (1500 đồng/cổ phiếu).

HIZ 09/12/2019 10/12/2019 20/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/12/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 10/12/2019
Thời gian thanh toán : 20/12/2019
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

TMC 06/12/2019 09/12/2019 18/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức trả cổ tức Đợt 1 năm 2019 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 06/12/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 09/12/2019
Thời gian thanh toán : 18/12/2019
Tỷ lệ thực hiện : 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).

GDT 09/12/2019 Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành niêm yết bổ sung cổ phiếu:

Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 324.136 cổ phiếu
Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 26/12/2016.
Ngày chính thức giao dịch: 09/12/2019.

IDI 09/12/2019 Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I (IDI) niêm yết bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 29.691.188
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 227.644.608
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 21-11-2019
Ngày chính thức giao dịch: 09-12-2019

 

HTN 09/12/2019 Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (HTN) niêm yết bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 4.312.297
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 33.062.221
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 28-11-2019
Ngày chính thức giao dịch: 09-12-2019 

MML 09/12/2019 Niêm yết mới

 Công ty Cổ phần Masan MEATLife (MML) đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 324.327.447 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 09-12-2019
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 80.000 đồng/cổ phiếu

TMS 06/12/2019 09/12/2019 01/01/0001 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 Công ty Cổ phần Transimex (TMS) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06-12-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 09-12-2019
Thời gian thực hiện: trong quý 4 năm 2019
Địa điểm thực hiện: Công ty CP Transimex, lầu 9, TMS BUILDING, 172 Hai Bà Trưng, P.ĐaKao, Q.1, Tp.HCM
Nội dung: Lấy ý kiến về việc chi trả cổ tức năm 2018 còn lại bằng cổ phiếu (tỷ lệ 15%)

SJ1 09/12/2019 10/12/2019 01/01/0001 Đại hội Đồng Cổ đông

 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (SJ1) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:
Ngày giao dịch không hưởng quyền:  9-12-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 10-12-2019
Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý 1/2020
Địa điểm thực hiện: Thông báo sau