Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Tra cứu sự kiện

Tháng 1 2020
Mã CK:
Ngày bắt đầu:
Ngày kết thúc:
Loại sự kiện:
 

Danh sách sự kiện


Mã CK Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực thi Loại sự kiện
ND2 20/01/2020 21/01/2020 28/02/2020 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 trả cổ tức Đợt 1 năm 2019 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/01/2020
Ngày đăng ký cuối cùng : 21/01/2020
Thời gian thanh toán : 28/02/2020
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

DNH 17/01/2020 20/01/2020 17/02/2020 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi trả cổ tức Đợt 1 năm 2019 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/01/2020
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/01/2020
Thời gian thanh toán : 17/02/2020
Tỷ lệ thực hiện : 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).

HHV 20/01/2020 Niêm yết thêm

 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 219.071.590
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 227.009.090
Ngày chính thức giao dịch: 20-01-2020

VPK 20/01/2020 Chuyển Sàn

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (VPK) đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.
Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 14.998.817 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 20-01-2020
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 1.700 đồng/cổ phiếu

KHD 20/01/2020 Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Khai thác, Chế biến Khoáng sản Hải Dương (KHD) niêm yết bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.545.408
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 3.262.818
Ngày chính thức giao dịch: 20-01-2020

RCL 20/01/2020 Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (RCL) niêm yết bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 5.039.572
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 12.598.930
Ngày chính thức giao dịch: 20-01-2020

 

ONE 05/12/2019 06/12/2019 20/01/2020 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/12/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 06/12/2019
Thời gian thanh toán : 20/01/2020
Tỷ lệ thực hiện : 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).

SIV 19/12/2019 20/12/2019 20/01/2020 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần SIVICO trả cổ tức Đợt 1 năm 2019 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/12/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/12/2019
Thời gian thanh toán : 20/01/2020
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

PHP 25/12/2019 26/12/2019 20/01/2020 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng trả cổ tức Đợt 2 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/12/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 26/12/2019
Thời gian thanh toán : 20/01/2020
Tỷ lệ thực hiện : 2% /mệnh giá (200 đồng/cổ phiếu).

HEM 27/12/2019 30/12/2019 20/01/2020 Đại hội Cổ đông Bất thường

 Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27-12-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 30-12-2019
Thời gian thực hiện: 20-01-2020
Địa điểm thực hiện: Km 12 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 
Nội dung: Thông báo sau

DSN 30/12/2019 30/12/2019 20/01/2020 Đại hội Đồng Cổ đông

 Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (DSN) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:
Ngày giao dịch không hưởng quyền:  30-12-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 31-12-2019
Thời gian thực hiện: 20-01-2020
Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen - Số 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

DSN 30/12/2019 31/12/2019 20/01/2020 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen trả cổ tức Đợt 1 năm 2019 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/12/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 31/12/2019
Thời gian thanh toán : 20/01/2020
Tỷ lệ thực hiện : 36% /mệnh giá (3600 đồng/cổ phiếu).

BST 03/01/2020 06/01/2020 20/01/2020 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận trả cổ tức Đợt 1 năm 2019 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/01/2020
Ngày đăng ký cuối cùng : 06/01/2020
Thời gian thanh toán : 20/01/2020
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

CE1 09/01/2020 10/01/2020 20/01/2020 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 trả cổ tức Đợt 1 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/01/2020
Ngày đăng ký cuối cùng : 10/01/2020
Thời gian thanh toán : 20/01/2020
Tỷ lệ thực hiện : 3% /mệnh giá (300 đồng/cổ phiếu).

NTT 17/01/2020 20/01/2020 01/01/0001 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang (NTT) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17-01-2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 20-01-2020
Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 12/02/2020 đến ngày 28/02/2020
Địa điểm thực hiện: Thông báo sauNội dung:  Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2022