Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Tra cứu sự kiện

Tháng 9 2020
Mã CK:
Ngày bắt đầu:
Ngày kết thúc:
Loại sự kiện:
 

Danh sách sự kiện


Mã CK Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực thi Loại sự kiện
HIG 19/08/2020 20/08/2020 19/09/2020 Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Tập Đoàn HIPT (HIG)  tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19-08-2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 20-08-2020
Thời gian thực hiện: 19-09-2020
Địa điểm thực hiện: Tầng 4, tòa nhà HIPT, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ , Hà Nội.

HIG 02/09/2020 03/09/2020 19/09/2020 Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập Đoàn HIPT (HIG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  02-09-2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 03-09-2020
Thời gian thực hiện: 19-09-2020
Địa điểm thực hiện: tầng 4, số 152 Thụy Khuê - Quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội