Mã Chứng Khoán   Tin tức  
Chọn ngành:


Doanh nghiệp trong ngành theo TOP

Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Vốn hóa (tỷ) P/E P/B ROE ROA Tỷ suất cổ tức Tăng trưởng DTT Tăng trưởng LNST
MFS 27.20 0.00 215.60 7.85 1.13 14.54 9.23 8.19 -35.37 -10.79
PIA 25.00 5.49 125.58 8.10 1.91 25.85 18.01 6.21 29.06 4.77
FOX 56.30 0.00 23,570.84 12.32 3.44 30.60 10.02 1.39 10.64 15.14
TTN 9.10 0.00 490.24 16.10 1.09 6.76 4.45 8.99 -5.39 -46.66
PTP 8.60 0.00 100.07 17.49 0.74 4.16 1.93 6.67 0.00 0.00
PAI 12.20 0.00 64.80 17.56 1.34 7.66 3.98 3.92 0.00 0.00
VGI 20.20 0.00 89,676.77 89.13 2.99 3.46 1.88 3.39 1.48 -19.10