Mã Chứng Khoán   Tin tức  
Chọn ngành:


Doanh nghiệp trong ngành theo TOP

Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Vốn hóa (tỷ) P/E P/B ROE ROA Tỷ suất cổ tức Tăng trưởng DTT Tăng trưởng LNST
MFS 30.00 0.00 215.60 7.85 1.13 14.54 9.23 8.19 -35.37 -10.79
PIA 29.10 0.00 125.58 8.10 1.91 25.85 18.01 6.21 29.06 4.77
FOX 70.00 0.00 23,570.84 12.32 3.44 30.60 10.02 1.39 10.64 15.14
TTN 13.00 2.36 490.24 16.10 1.09 6.76 4.45 8.99 -5.39 -46.66
PTP 14.60 14.96 100.07 17.49 0.74 4.16 1.93 6.67 0.00 0.00
PAI 13.00 0.00 64.80 17.56 1.34 7.66 3.98 3.92 0.00 0.00
VGI 23.90 -2.05 89,676.77 89.13 2.99 3.46 1.88 3.39 1.48 -19.10