Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  
 • NLG (MUA + 45,2%) - Dự báo 2020: Doanh thu giảm nhẹ, lãi ròng tăng trưởng 15%

  Như chúng tôi dự báo, DT và LN Q4/2019 của NLG tăng mạnh, phần lớn do ghi nhận doanh thu từ dự án Flora Novia và LN từ giao dịch mua lại Việt Thiên Lâm. Ước tính DT năm 2020 của NLG đạt 2.450 tỷ (-4% YoY); LNST 1.159 tỷ (+15% YoY); EPS 2020 4516 VND. Chúng tôi duy trì giá mục tiêu của NLG ở mức 37.550 VND/CP, cao hơn 42.5% so với giá tham chiếu tại ngày 10/02/2020. Khuyến nghị: Mua
 • NLG (BUY +39%) - POTENTIAL GROWTH FROM LARGE SCALE PROJECTS

  According to the updated RNAV valuation model, the target price of NLG is revised to 37,550 VND. The expected return is 39% compared to the reference price on 06/01/2020 of 27,000 VND. Although many of the company's projects have been behind schedule for handover and opening for sales, but in the fourth quarter of 2019, NLG has timely handed over 2,000 apartments of 2 projects Mizuki Park and Novia, fulfilling more than 90% of the year plan. In addition, with the successful launch of Akari City Phase 1 in Q2 / 2019 and Waterpoint Phase 1 in Q4 / 2019, the company's revenue prospects over the next 2 years will be guaranteed.
 • NLG (MUA +39%) - Tiềm năng từ các siêu dự án

  Theo cập nhật mô hình định giá RNAV, chúng tôi điều chỉnh mức giá hợp lý của NLG lên 37,550 VND, tỷ suất lợi nhuận chưa bao gồm cổ tức là 39% so với mức giá tham chiếu ngày 06/01/2020 là 27,000 VNĐ. Tuy nhiều dự án của công ty bị chậm tiến độ bàn giao dẫn đến kết quả kinh doanh 9T sụt giảm nhưng đến Q4/2019 NLG đã kịp bàn giao gần 2000 căn hộ thuộc 2 dự án Mizuki Park và Novia, đảm bảo hoàn thành 90% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Với việc mở bán thành công Akari City GĐ1 vào Q2/2019 và Waterpoint GĐ1 vào Q4/2019, triển vọng doanh thu trong vòng 2 năm tới của công ty sẽ được đảm bảo.
 • KDH (OUTPERFORM + 13.8%) – Positive growth outlook

  We maintain an OUTPERFORM recommendation for KDH and raise the target price by 13.8% to VND 30,500/share due to: (1) The company's business performance is improved and the earning forecast continues to be positive in 2020 and 2021 due to revenue recognition from 3 projects Safira, Lovera Vista and Verosa Park; (2) KDH benefits from many advantages of current real estate market, as the selling price of houses continues to increase and the supply continues to be scarce in Q4/2019; (3) The progress of compensation in Binh Chanh is positive, so KDH can exploit projects in this area in the next 2-3 years.
 • KDH (KHẢ QUAN + 17%) - Triển vọng kinh doanh tích cực

  Chúng tôi giữ đánh giá khả quan cho KDH và nâng giá mục tiêu thêm 13.8% lên 30.500 VND/CP do: (1) Hiệu quả kinh doanh của công ty được cải thiện và dự đoán tình hình kinh doanh sẽ còn tiếp tục tốt trong năm 2020 và 2021 do ghi nhận doanh thu từ 3 dự án Safira, Lovera Vista và Verosa Park; (2) Thị trường chung có nhiều thuận lợi cho KDH, khi giá bán nhà liên tục tăng và nguồn cung tiếp tục khan hiếm trong Q4/2019; (3) Tiến độ xử lý giải phóng đền bù tại các dự án khu vực Bình Chánh khả quan, do đó KDH có thể khai thác các dự án tại khu vực này trong vòng 2-3 năm tới.
 • DVP (OUTPERFORM + 20%) - A valuable company with high and stable profit margin in marine port and services industry

  We rate OUTPERFORM on DVP with the target price of VND 50,900 / share based on 2 reasons (1) DVP is a valuable company with good financial ratios - stable and high profit margins (always greater than 40% in 10 years) and (2) the marine port and services industry has high growth potential in the context of many important trade agreements are signed (CPTPP, EVFTA, ...) and capital flows from China to Vietnam under the influence of the US-China trade war. Investors can consider buying DVP at the price of 41-42, corresponding to a profit of 20%.
 • DVP (KHẢ QUAN +20%) - Doanh nghiệp ngành cảng biển có biên lợi nhuận cao

  Chúng tôi đưa ra đánh giá Khả Quan đối với DVP, giá mục tiêu 50,900 đồng/CP. Do DVP là doanh nghiệp có các chỉ số tài chính tốt với biên lợi nhuận cao, ổn đinh (luôn lớn hơn 40% trong 10 năm) và ngành cảng biển có tiềm năng tăng trưởng cao trong bối cảnh nhiều hiệp định thương mại quan trọng được ký kết như CPTPP, EVFTA,… và dòng vốn chuyển dịch từ Trung Quốc vào Việt Nam dưới ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Nhà đầu tư có thể cân nhắc mua cổ phiếu DVP ở vùng giá 41-42 tương ứng với mức lợi nhuận 20%
 • PVB (MUA +28.2%) - Tăng trưởng mạnh mẽ nhờ dự án Nam Côn Sơn 2 - Giai đoạn 2

  Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với PVB, giá mục tiêu 26,400 đồng/CP. Với vị thế gần như độc quyền trên thị trường bọc ống, PVB sẽ hưởng lợi lớn khi các dự án dầu khí được đẩy mạnh triển khai trong bối cảnh giá dầu đang dần hồi phục. Trong giai đoạn Q4/2019 – Q2/2020, PVB dự báo tăng trưởng mạnh mẽ nhờ tham gia bọc ống cho dự án Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 2. Chúng tôi ước tính công ty có thể ghi nhận 1,150 tỷ doanh thu và 142.8 tỷ LNST từ dự án này.
 • PVB (BUY +28.2%) – Strong growth with Nam Con Son 2 – Phase 2 project

  We recommend BUY for PVB with the target price of VND 26,400 / share. As being almost the sole domestic firm in the pipeline coating market, PVB will benefit greatly from upcoming oil and gas projects in the context of the recovery of oil prices. In the period of Q4/2019 - Q2/2020, PVB is forecasted to experienced a strong growth thanks to its pipe coating operation for Nam Con Son 2 project - Phase 2. We estimate the company can achieve 1,150 billion in revenue and 142.8 billion earning after tax from this project.
 • MWG (MUA +30%) - Động lực mạnh mẽ từ chuỗi Điện máy xanh và sự tăng trưởng của ngành bán lẻ

  Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với MWG, giá mục tiêu 156,000 đồng/CP. Chúng tôi tin rằng MWG đã tìm ra được hướng đi phù hợp với chiến lược phát triển đúng đắn, đồng thời, MWG đã thành công trong việc tìm ra công thức phát triển cho BHX và phương án tối ưu hóa doanh thu cho chuỗi cửa Điện máy xanh và Thế giới di động cũng như phát triển các mảng kinh doanh mới như đồng hồ, mắt kính. Năm 2019, chúng tôi dự báo MWG có thể đạt doanh thu 108 nghìn tỷ đồng (+25.4%) và LNST 3,571 tỷ (+24%).