Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Tin vĩ mô

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Chủ tịch TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị cần bảo đảm trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời xác định kết quả giải ngân là điều kiện xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của mỗi cá nhân, tập thể, đặc biệt làm rõ cam kết về tiến độ giải ngân của các chủ đầu tư.