Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Tra cứu sự kiện

Tháng 6 2022
Mã CK:
Ngày bắt đầu:
Ngày kết thúc:
Loại sự kiện:
 

Danh sách sự kiện


Mã CK Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực thi Loại sự kiện
NHA 27/06/2022 Niêm yết thêm

  Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA) niêm yết bổ sung cổ phiếu:
Số lượng cổ phiếu thay đổi niêm yết : 350.000 cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu niêm yết sau thay đổi: 28.116.550 cổ phiếu
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 22/07/2021
Ngày chính thức giao dịch: 27/06/2022.

TPC 24/05/2022 25/05/2022 27/06/2022 Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC) trả cổ tức Cả năm năm 2021 bằng tiền:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2022
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2022
Thời gian thanh toán: 27/06/2022
Tỷ lệ thực hiện: 7%/mệnh giá (700 đồng/cổ phiếu).

TIX 24/05/2022 25/05/2022 27/06/2022 Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TIX) trả cổ tức Đợt 1 năm 2022 bằng tiền:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2022
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2022
Thời gian thanh toán: 27/06/2022
Tỷ lệ thực hiện: 12.5%/mệnh giá (1250 đồng/cổ phiếu).

KHD 27/05/2022 30/05/2022 27/06/2022 Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khai thác, Chế biến Khoáng sản Hải Dương (KHD) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
Thời gian thực hiện: 27/06/2022 
Địa điểm thực hiện: Số 87 Vũ Mạnh Hùng, khu dân cư số 2, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương;.

DRG 30/05/2022 31/05/2022 27/06/2022 Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (DRG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
Thời gian thực hiện: 27/06/2022 
Địa điểm thực hiện: Số 30, Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk;.