Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Tra cứu sự kiện

Tháng 5 2021
Mã CK:
Ngày bắt đầu:
Ngày kết thúc:
Loại sự kiện:
 

Danh sách sự kiện


Mã CK Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực thi Loại sự kiện
QST 31/03/2021 01/04/2021 09/05/2021 Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (QST) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  31-03-2021
Ngày đăng ký cuối cùng: 01-04-2021
Thời gian thực hiện: 09-05-2021
Địa điểm thực hiện: Hội trường trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Văn Lang, đường Văn Lang, phường Hòn Giai - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

NAW 06/04/2021 07/04/2021 09/05/2021 Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An (NAW) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  06-04-2021
Ngày đăng ký cuối cùng: 07-04-2021
Thời gian thực hiện: 09-05-2021
Địa điểm thực hiện: Số 32, đường Phan Đăng Lưu - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

DID 07/04/2021 08/04/2021 09/05/2021 Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến (DID) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  07-04-2021
Ngày đăng ký cuối cùng: 08-04-2021
Thời gian thực hiện: 09-05-2021
Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty, Lô 17, KCN Nhơn Trạch 2, Tỉnh lộ 25B, xã Phú Hội - Huyện Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai