Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

HNX - 14/01/2020 17:27:00
Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
14/01/2020
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam
2.156.000  cổ phần
Trong đó, số cổ phần nước ngoài được phép mua 2.156.000 cổ phần
10.000 đồng/cổ phần
26.700 đồng/cổ phần
13 NĐT
NĐT
NĐT
28.028.000 cổ phần
13 phiếu
28.028.000 cổ phần
2.156.000  cổ phần
2.156.000  cổ phần
86.100 đồng/cổ phần
26.700 đồng/cổ phần
86.100 đồng/cổ phần
86.100 đồng/cổ phần
86.100 đồng/cổ phần
Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá  19.900đồng/cổ phần
NĐT
NĐT
NĐT
2.156.000 cổ phần
cổ phần
185.631.600.000 đồng

Ngày 20/01/2020 

Tin mới

Tin cũ