Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THÔNG TIN MẤT SỔ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG SCB

12/08/2020 14:47:46

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

V/v mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Tân Việt (TVSI) trân trọng thông báo về việc báo mất Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) như sau:

Cổ đông Nguyễn Hoa Bắc có đánh mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần – do Ngân hàng TMCP Sài Gòn cấp, số seri: 000817; số lượng là 3.950 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu tại khu vực Đường Phó Đức Chính, P, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

Nay ai nhận được sổ chứng nhận nói trên vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt. Sau 15 ngày kể từ đăng thông báo này, nếu TVSI không nhận được bất kì phản hồi nào, TVSI sẽ cùng SCB tiến hành các thủ tục cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mới cho cổ đông Nguyễn Hoa Bắc.

Trân trọng.

Tin mới

Tin cũ