Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo bán đấu giá cổ phần Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel

12/11/2020 09:46:37

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)

2. Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

3. Địa chỉ: Số 1 Giang Văn Mình, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

4. Ngành nghề kinh doanh: Xây lắp, vận hành, khai thác hạ tầng viễn thông ...

5. Vốn điều lệ: 704.081.250.000 đồng

6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

7. Giá khởi điểm: 46.600 đồng/cổ phần

8. Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 7.746.801 cổ phần

9. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 7.746.801 cổ phần

10. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 11/11/2020 đến 15h30 ngày 30/11/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 03/12/2020

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12. Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 14h00 ngày 07/12/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 08/12/2020 đến ngày 14/12/2020

14. Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 08/12/2020 đến ngày 11/12/2020

Chi tiết: Tại đây

Tin mới

Tin cũ