Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SSU: Nguyễn Văn Chính - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 31.000 CP

HNX - 15/01/2021 14:55:00
SSU: Nguyễn Văn Chính - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 31.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Chính
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: SSU
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 76.800 CP (tỷ lệ 3,07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 31.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Bán để giảm tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/01/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/02/2021.

Tin mới

Tin cũ