Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo đưa mã PGM ra khỏi danh sách chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI

15/04/2021 08:00:00

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 15/04/2021, TVSI đưa mã chứng khoán: PGM - Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung.

Lý do: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là số âm- thuộc diện CK bị cảnh báo theo quy chế niêm yết Sở GD CK Hồ Chí Minh.

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Tin mới

Tin cũ