Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo bổ sung mã STG vào Danh sách chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI

29/04/2021 17:00:00

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 30/04/2021, TVSI bổ sung mã chứng khoán một mã CK STG - Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (HOSE), vào Danh sách chứng khoán được làm TSĐB.

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Trân trọng./.