Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo hủy đăng ký chứng khoán RTH

15/07/2021 13:32:51

Theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy đăng ký mã chứng khoán RTH (Cổ phiếu Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa).

Lý do hủy đăng ký: Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa hủy tư cách công ty đại chúng theo công văn số 2881/UBCK-GSĐC ngày 15/06/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 26/07/2021

 

Phòng Dịch vụ Chứng khoán sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán RTH ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư từ ngày 26/07/2021.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng tra cứu tại:   https://www.vsd.vn/vi/ad/143123

Hoặc gọi điện đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Contact Center: (024) 3728 1818 hoặc 1900 1885

Email: contact@tvsi.com.vn             website: www.tvsi.com.vn

Tin mới

Tin cũ