Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo hủy đăng ký chứng khoán DCI

15/07/2021 16:03:49

Theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy đăng ký mã chứng khoán DCI (Cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng).

Lý do hủy đăng ký: Công ty cổ phần Công nghiệp hóa chất Đà Nẵng hủy tư cách Công ty đại chúng.

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 29/07/2021

Phòng Dịch vụ Chứng khoán sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán DCI ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư từ ngày 29/07/2021.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng tra cứu tại:    https://www.vsd.vn/vi/ad/143176

Tin mới

Tin cũ