Mã Chứng Khoán   Tin tức  

FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 21/01/2021

HOSE - 27/07/2021 08:37:00
FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 21/01/2021

 Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 21/01/2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 83915_-ngay-27.07.2021.pdf

Tin mới

Tin cũ