Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NPM11907: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021

HOSE - 27/07/2021 08:30:00
NPM11907: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021

 Trái phiếu NPMPO2022_01 công bố báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  83930_3000b-ky-06.2021.pdf

Tin mới

Tin cũ