Mã Chứng Khoán   Tin tức  

FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 26/09/2021

HOSE - 27/09/2021 17:58:00
FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 26/09/2021

Quỹ ETF MAFM VN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 26/09/2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  63030_-ngay-26.09.2021.pdf

Tin mới

Tin cũ