Mã Chứng Khoán   Tin tức  

GEG: Thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn cơ sở GEG

HOSE - 27/09/2021 19:55:00
GEG: Thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn cơ sở GEG

 Công đoàn cơ sở GEG thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai như sau:


Tài liệu đính kèm
  83024_oan-Dien-Gia-Lai.pdf

Tin mới

Tin cũ