Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CEN: CTCP Chứng khoán Nhất Việt đã thoái toàn bộ trên 1,4 triệu CP

HNX - 15/10/2021 18:33:00
CEN: CTCP Chứng khoán Nhất Việt không còn là cổ đông lớn

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Nhất Việt

- Mã chứng khoán: CEN

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.401.110 CP (tỷ lệ 12,26%)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.401.110 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày không còn là cổ đông lớn: 14/10/2021.

Tin mới

Tin cũ