Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HTN: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH

HOSE - 22/10/2021 16:56:00
HTN: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons công bố Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH như sau:


Tài liệu đính kèm
  50312_PHIEU-TRA-CO-TUC.pdf

Tin mới

Tin cũ