Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

03/12/2021 13:57:55

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

2. Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

3. Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà số 4A Láng Hạ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

4. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ

5. Vốn điều lệ: 803.957.090.000 đồng

6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

7. Giá khởi điểm: 47.310 đồng/cổ phần

8. Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 18.225.648 cổ phần

9. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 18.225.648 cổ phần

10. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ ngày 26/11/2021 đến 15h30 ngày 10/12/2021

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 15/12/2021

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu hoặc gửi thư bảo đảm đến đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12. Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 17/12/2021

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 18/12/2021 đến ngày 24/12/2021

14. Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 21/12/2021 đến ngày 24/12/2021

 

Chi tiết: File đính kèm

Tin mới

Tin cũ