Mã Chứng Khoán   Tin tức  

LPB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Bùi Thái Hà

HOSE - 14/01/2022 18:32:00
LPB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Bùi Thái Hà

Bùi Thái Hà thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt như sau:


Tài liệu đính kèm
 64559_-chung-BUITHAIHA.pdf

Tin mới

Tin cũ