Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo hủy đăng ký chứng khoán GTN

08/03/2022 10:26:08

Theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy đăng ký mã chứng khoán GTN (Cổ phiếu Công ty cổ phần GTNFOODS).

Lý do hủy đăng ký: Hoán đổi cổ phiếu (Hoán đổi cổ phiếu GTN của Công ty cổ phần GTNFoods với cổ phiếu VLC của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP theo Hợp đồng sáp nhập số 15/2021/HĐSN/VLC-GTN ký ngày 26/11/2021 giữa hai bên)

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 08/03/2022

Phòng Dịch vụ Chứng khoán sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán GTN ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư từ ngày 08/03/2022.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng tra cứu tại:    https://vsd.vn/vi/ad/148057

Hoặc gọi điện đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Contact Center: (024) 3728 1818 hoặc 1900 1885

Email: contact@tvsi.com.vn             website: www.tvsi.com.vn

Tin mới

Tin cũ