Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HNX: Số liệu Quản lý Sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 21/03/2022

HNX - 18/03/2022 17:11:00
HNX: Số liệu Quản lý Sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 21/03/2022

Ngày 21/03/2022, Sở GDCKHN nhận được thông báo từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về số liệu quản lý sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Chi tiết thông báo như trong file đính kèm.
Trân trọng


Tài liệu đính kèm
  64758_21032022-up.pdf

Tin mới

Tin cũ