Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo đưa CII Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh ra khỏi Danh sách chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI

21/03/2022 13:58:45

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 21/03/2022, TVSI đưa mã chứng khoán: CII - Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Lý do:Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 là số âm.

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

 

Tin mới

Tin cũ