Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIỆP TÂN

22/06/2022 17:28:22

Kính gửi:         QUÝ CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hiệp Tân trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

1.    Thời gian: 08h30, thứ Năm, ngày 30 tháng 6 năm 2022.

2.      Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hiệp Tân

Lô B01-06, đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, TP. HCM

3.      Thành phần tham dự: Các Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần Hiệp Tân chốt đến hết ngày 13/6/2022 (đính kèm báo cáo của Công ty Chứng khoán Tân Việt – CN TP.HCM)

Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu của Công ty.

4.      Chương trình đại hội: chương trình gửi kèm (Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán được đăng tải tại website: https://www.tvsi.com.vn, truy cập TẠI ĐÂY).

5.      Đăng ký tiếp nhận thông tin:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền người đại diện tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 27/6/2022.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo giấy CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu. Đối với trường hợp Cổ đông ủy quyền người đại diện tham dự Đại hội đề nghị phải có giấy ủy quyền có chữ ký của Cổ đông.

6.      Địa chỉ liên hệ:

-          Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hiệp Tân.

-          Địa chỉ: Lô B01-06, đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Q.7, TP.HCM.

-          Điện thoại: 028 37701779                           Fax: 028 37701658

-          Di động : 0908387417 (ông Huỳnh Quốc Gia)

Trân trọng.

Nơi nhận:

-      Như trên;

-      Lưu: Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

               Hồ Thị Hồng Hạnh

 

Tệp đính kèm

Tin mới

Tin cũ