Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo mã chứng khoán PSH không đủ điều kiện chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI

15/08/2022 11:00:00

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 15/8/2022, TVSI đưa mã chứng khoán PSH Công ty CP Dầu khí Nam Sông Hậu ra khỏi danh sách làm TSĐB, chi tiết như bảng dưới:

MCK

Tên

Lý do

PSH

Công ty CP Dầu khí Nam Sông Hậu  (HSX)

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu 2022 là số âm

 

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Trân trọng./.

Tin mới

Tin cũ