Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo mã chứng khoán không đủ điều kiện chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI

31/08/2022 11:30:00

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 31/8/2022, TVSI đưa danh sách mã chứng khoán ra khỏi danh sách làm TSĐB, chi tiết như bảng dưới:

MCK

Tên

Lý do

KLF

Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (HNX)

Tổ chứ niêm yết chậm công bố thông tin BCTC bán niên 2022 đã soát xét 05 ngày làm việc  (nguồn HNX)

DNM

Công ty CP Y tế Danameco (HNX)

Tổ chứ niêm yết chậm công bố thông tin BCTC bán niên 2022 đã soát xét 05 ngày làm việc  (nguồn HNX)

ART

Công ty CP Chứng khoán BOS (HNX)

Tổ chứ niêm yết chậm công bố thông tin BCTC bán niên 2022 đã soát xét 05 ngày làm việc  (nguồn HNX)

BCE

Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (HSX)

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2022 là số âm ( nguồn HSX)

 

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Trân trọng./.

Tin mới

Tin cũ